Archive | December 2011

JANGAN IRI (HASAD)

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. an Nisa’: 32)

Perasaan tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat dari Penciptanya memang selalu menjangkiti hati setiap insan. Iri, dengki, atau hasad merupakan nama yang tersemat pada penyakit hati tersebut. Penyakit ini akan kian parah ketika dibarengi dengan harapan hilangnya nikmat Allah dari orang lain. Read More…

Advertisements